Advocaat in appartementsrecht & VvE-recht

Een appartementsrecht ontstaat door een gebouw onder te verdelen in kleinere ruimten. Juridisch heet dat ‘splitsing in appartementen’. Behoort uw woning, uw bedrijfspand of parkeerplaats tot een groter gebouw (een flat- of bedrijfsverzamelgebouw), dan is er sprake van een zogenaamd appartementsrecht. Een appartementsrecht maakt dat u mede- eigenaar bent van het gebouw en het exclusieve recht heeft om uw woning, winkel of parkeerplaats te gebruiken. Samen met alle andere appartementseigenaren bent u eigenaar van het gebouw. Er gelden op grond van de wet, de akte van splitsing en het Reglement regels waar alle eigenaren zich aan moeten houden. Daarbij kunnen geschillen ontstaan over bijvoorbeeld de uitleg van deze regels of over overlast. Groos Advocatuur kan u de verschillende regels uitleggen, maar u ook bijstaan bij eventuele geschillen, wanneer bijvoorbeeld de VvE een besluit heeft genomen waar u het niet mee eens bent. Tot de werkzaamheden op het gebied van het appartementsrecht behoren onder meer:

Onze expertises

  • Adviseren en procederen over de uitleg van de splitsingsakte en VvE-geschillen
  • Het voeren van procedures ter verkrijging van een vervangende machtiging Kantonrechter
  • Het voeren van procedures over nietige, dan wel vernietigbare besluiten
  • Overlast- en handhavingskwesties
  • Onderhoud aan de algemene delen
  • Toestemming VvE bij op-/ aan- of uitbouw dan wel interne verbouw
  • Geschillen over de servicekosten van de VvE
  • Onrechtmatige verhuur en AirbnB

Vrije advocaatkeuze