Advocaat in huurrecht

Groos Advocatuur is gespecialiseerd in het huurrecht voor winkelbedrijfsruimte, overige bedrijfsruimte (zoals bijvoorbeeld kantoorruimten, praktijkruimten en garageboxen), woonruimte en onbebouwde onroerende zaken, zoals de (ver-)huur van onbebouwde grond. Huurt of verhuurt u één van de hiervoor genoemde objecten en heeft u een vraag of een geschil, betaalt de huurder niet, of heeft de verhuurder van uw bedrijfspand, of woning de huur opgezegd? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact met ons op! Groos Advocatuur kan u ten aanzien van alle aspecten van het huurrecht bijstaan, daarbij kan men onder meer denken aan de volgende onderwerpen:

Onze expertises

 • Huurovereenkomsten (opstellen of beoordelen)
 • Huurgeschillen
 • Huurbeëindiging/opzegging (advies beëindigingsmogelijkheden; het opstellen of beoordelen van een huuropzegging)
 • Renovatie (advies; beoordeling mogelijkheden; voortzetting of beëindiging van de huurovereenkomst na renovatie; redelijk voorstel)
 • Huurprijsherziening / Huurprijswijzigingen
 • Omzethuur
 • Huurprijstoetsing (huurprijsverhoging; huurprijsverlaging; huurprijswijziging na renovatie)
 • Gebreken (verminderd huurgenot; opschorting huurbetaling; huurprijsvermindering; herstelplicht; gevolgschade; aansprakelijkheid en uitsluiten daarvan)
 • Indeplaatsstelling (bij winkelbedrijfsruimte in het geval van de overdracht van een onderneming)
 • (Onrechtmatige) onderhuur
 • Afwijkende bedingen (bij winkelbedrijfsruimte, goedkeuring kantonrechter voor bedingen die ten nadele van huurder afwijken van de wet)
 • Beëindigingsovereenkomsten (bij wederzijdse instemming tot beëindiging van de huurovereenkomst)
 • Ontruimingsbescherming (bij overige bedrijfsruimte, betreft ontruimingsbescherming van rechtswege van twee maanden en de mogelijkheid tot het doen van een verzoek tot verlenging van deze wettelijke termijn)
 • All- in prijs (hiervan is bij woonruimte sprake, in het geval geen uitsplitsing is gemaakt tussen de huurprijs en een vergoeding voor de in verband met de bewoning geleverde zaken en diensten; huurcommissie)
 • Servicekosten(verschuldigdheid; servicekosten posten; hoogte servicekosten; afrekening)
 • Medehuur (contractuele medehuur; samenwonende huurder; beëindiging samenwoning huurder/medehuurder)
 • Faillissement huurder of verhuurder
 • Onderhuur
 • Gerechtelijke procedures, bijvoorbeeld een kort geding waarin ontruiming van het gehuurde wordt gevorderd

Vrije advocaatkeuze