Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Groos Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.