Tag Archief van: Goede Zaken

Column Groos Advocatuur in Goede Zaken 9 juni 2020

Mag verhuurder de sloten vervangen?

Een voorbeeld uit de praktijk. Een huurder betaalt al maanden geen huur en de verhuurder is het beu: hij maakt het de huurder onmogelijk om het pand nog langer te gebruiken. Waarom zou de eigenaar het pand ter beschikking blijven stellen, terwijl huurder zijn betalingsverplichtingen niet nakomt?

De verhuurder vordert vervolgens betaling van de achterstallige huur, ook over de periode dat de huurder geen toegang tot het pand heeft gehad. Op zichzelf beschouwd is een verhuurder bevoegd om zijn verplichtingen op te schorten, wanneer de huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Het (blijven) verschaffen van het huurgenot betreft echter een verplichting van de verhuurder die niet kan worden opgeschort. Want de inbreuk die de opschorting op deze verplichting maakt, kan achteraf niet meer ongedaan worden gemaakt. Het eenzijdig ontzeggen van de toegang tot het pand is om die reden in strijd met de verplichtingen van de verhuurder, omdat dat feitelijk neerkomt op een (tijdelijk) einde van de huurovereenkomst. Op grond van de wet is voor het beëindigen van de huurovereenkomst een opzegging, wederzijdse instemming of tussenkomst van de rechter vereist. Over de periode dat de eigenaar de huurder de toegang heeft geweigerd, is die daardoor geen huur verschuldigd.

De zaak gaat verder: de verhuurder vervangt niet alleen de sloten, maar meent dat hij met de afsluiting de zaken in het pand, die toebehoren aan de huurder, pas hoeft af te geven nadat de huurachterstand is betaald. Het beroep op dit zogenaamde retentierecht faalt, omdat de zaken zonder toestemming van huurder in zijn macht zijn gekomen, waarmee het retentierecht niet rechtsgeldig is.

Betaalt uw huurder de huur niet of niet op tijd en wilt u weten wat u wel kunt doen als verhuurder? Neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op.

 

Introductie Groos Advocatuur in Goede Zaken

Fleur Groos van Groos Advocatuur geeft de komende maanden via een aantal columns op Goede Zaken haar visie op juridische kwesties. Fleur Groos is vastgoedrecht advocaat en heeft veel ervaring op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en andere vastgoed gerelateerde onderwerpen.

Fleur Groos studeerde rechten in Leiden. Na haar afstuderen werkte ze geruime tijd als vastgoed advocaat voor een middelgroot kantoor waar zij voornamelijk MKB ondernemers bijstond. Fleur heeft jarenlange ervaring en is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten. In 2014 startte ze haar eigen kantoor in Vijfhuizen. Haar praktijk bestaat uit particulieren en mkb- ondernemers, maar ook uit advocatenkantoren die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning. “Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb daardoor affiniteit met de zakelijke dienstverlening. Ik koos bewust voor de advocatuur, omdat je als advocaat echt iets voor mensen kunt betekenen. Dat geeft mij voldoening”.
Actueel accent

Het accent van haar praktijk ligt op het huurrecht, voor zowel bedrijfsruimte (winkels en kantoren) als woonruimte. Stuk voor stuk zaken die in deze coronatijden zeer actueel zijn. Fleur Groos: “De impact van de crisis op de verhouding tussen huurders en verhuurders is enorm. Ook zijn er veel vragen. Neem de spoedwet die het verlengen van woonruimte huurcontracten tijdens de coronacrisis mogelijk maakt. Daar zitten de nodige onduidelijkheden in. Dat geldt eveneens voor de steunpakketten van de overheid voor ondernemers

De coronacrisis zorgt op juridisch gebied voor veel onzekerheid zegt Fleur Groos. “ Geen zaak is hetzelfde en rechtspraak over de corona crisis is er nog niet, daarom zijn er geen algemeen toepasbare richtsnoeren aan te reiken. Het is maatwerk. Belangrijk is dat contractspartijen zich realiseren dat de corona crisis beide partijen kan raken. Samen haalbare afspraken maken verdient de voorkeur boven een gang naar de rechter, dat duurt te lang. Een goed juridisch advies kan daarbij helpen. Een hoogwaardig juridisch advies van mijn kant kan daarbij helpen.

De eerste bijdrage van Fleur Groos verschijnt dinsdag 12 mei op Goede Zaken.