Introductie Groos Advocatuur in Goede Zaken

Fleur Groos van Groos Advocatuur geeft de komende maanden via een aantal columns op Goede Zaken haar visie op juridische kwesties. Fleur Groos is vastgoedrecht advocaat en heeft veel ervaring op het gebied van huurrecht, appartementsrecht en andere vastgoed gerelateerde onderwerpen.

Fleur Groos studeerde rechten in Leiden. Na haar afstuderen werkte ze geruime tijd als vastgoed advocaat voor een middelgroot kantoor waar zij voornamelijk MKB ondernemers bijstond. Fleur heeft jarenlange ervaring en is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten. In 2014 startte ze haar eigen kantoor in Vijfhuizen. Haar praktijk bestaat uit particulieren en mkb- ondernemers, maar ook uit advocatenkantoren die behoefte hebben aan tijdelijke ondersteuning. “Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb daardoor affiniteit met de zakelijke dienstverlening. Ik koos bewust voor de advocatuur, omdat je als advocaat echt iets voor mensen kunt betekenen. Dat geeft mij voldoening”.
Actueel accent

Het accent van haar praktijk ligt op het huurrecht, voor zowel bedrijfsruimte (winkels en kantoren) als woonruimte. Stuk voor stuk zaken die in deze coronatijden zeer actueel zijn. Fleur Groos: “De impact van de crisis op de verhouding tussen huurders en verhuurders is enorm. Ook zijn er veel vragen. Neem de spoedwet die het verlengen van woonruimte huurcontracten tijdens de coronacrisis mogelijk maakt. Daar zitten de nodige onduidelijkheden in. Dat geldt eveneens voor de steunpakketten van de overheid voor ondernemers

De coronacrisis zorgt op juridisch gebied voor veel onzekerheid zegt Fleur Groos. “ Geen zaak is hetzelfde en rechtspraak over de corona crisis is er nog niet, daarom zijn er geen algemeen toepasbare richtsnoeren aan te reiken. Het is maatwerk. Belangrijk is dat contractspartijen zich realiseren dat de corona crisis beide partijen kan raken. Samen haalbare afspraken maken verdient de voorkeur boven een gang naar de rechter, dat duurt te lang. Een goed juridisch advies kan daarbij helpen. Een hoogwaardig juridisch advies van mijn kant kan daarbij helpen.

De eerste bijdrage van Fleur Groos verschijnt dinsdag 12 mei op Goede Zaken.

Steunakkoord retailsector 10 april 2020

Steunakkoord retail sector

Vertegenwoordigers van de retail -en vastgoedsector hebben op 10 april 2020 overeenstemming bereikt over een pakket steunmaatregelen voor retailers die door de coronacrisis zijn getroffen. Ondertekenaars zijn Detailhandel Nederland, INretail, vastgoedorganisaties IVBN, Vastgoed Belang en het Ministerie van Economische Zaken. Ook de banken zijn onderdeel van het akkoord, via de leden van zakelijk vastgoed van ABN AMRO, Deutsche Bank, ING en Rabobank.

Huuropschorting

Kern van de afspraak is de huuropschorting voor de maanden april, mei en juni 2020. Daarbij is het uitgangspunt zoveel mogelijk verlichting met een minimum van 50% opschorting, oplopend tot 100%, mits dat mogelijk is voor de verhuurder. Maatwerk is mogelijk per retailer, per verhuurder en/of per locatie. Ten aanzien van het percentage huuropschorting wordt voor beide partijen (retailer en verhuurder) rekening gehouden met zowel de proportionaliteit als met de draagkracht. Men komt pas een beroep op het tijdelijke opschortingsrecht toe indien i) sprake is van een omzetverlies van minimaal 25% en ii) dit aantoonbaar veroorzaakt is door de Coronacrisis.

Voor wie?

Uit het akkoord blijkt niet duidelijk voor wie het steunakkoord geldt. Het akkoord vermeld: ‘ huuropschorting voor zoveel mogelijk Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in april, mei Juni 2020’. Gelet hierop zou het voldoende moeten zijn dat je retailer bent in de getroffen branche(s).

Gentlemen’s agreement: niet bindend

Het steunakkoord betreft geen bindende afspraken, maar geeft richtlijnen voor de wijze waarop volgens de betrokken partijen in de retailsector met de gevolgen van de coronacrisis zou moeten worden omgegaan (het betreft een zogenaamde Gentlemen’s agreement). Individuele verhuurders die geen opschorting willen toekennen en/of retailers die weigeren huur te betalen wegens de coronacrisis, zijn derhalve niet gebonden aan het steunakkoord.

In het akkoord zijn ook enkele afspraken gemaakt voor de langere termijn. De exacte invulling van die afspraken wordt eind mei door partijen besproken. Het betreft mogelijke kwijtschelding van de betalingsverplichtingen als de daadwerkelijke impact na drie maanden duidelijk is.

Raadpleeg hier de volledige tekst van het steunakkoord: steunakkoord retailsector

Heeft u vragen over uw verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!