Steunakkoord: Vrijwillige basis

Belangenorganisaties van verhuurders en huurders, banken en de overheid maakten afgelopen 10 april bekend dat zij een Steunakkoord hadden bereikt. Een pakket met steunmaatregelen voor retailers die door de coronacrisis zijn getroffen. Het Steunakkoord riep zoveel vragen op dat hierbij een aanvullende vragenlijst met antwoorden is opgesteld. De belangrijkste doelstellingen van het Steunakkoord zijn het oplossen van liquiditeitsproblemen van huurders en het samen delen van de pijn.
Kern van het akkoord is de huuropschorting van minimaal 50% tot maximaal 100% voor de maanden april, mei en juni. Later wordt vastgesteld of kwijtschelding aan de orde is. Voor een geslaagd beroep op het opschortingsrecht dient sprake te zijn van een aantoonbaar door de coronacrisis veroorzaakt omzetverlies van minimaal 25%. Het omzetverlies betreft ‘offline omzet’, want ‘online omzet’ is volgens het Steunakkoord maatwerk. Het akkoord is op vrijwillige basis, verhuurders en/of winkeliers die de afspraken niet zien zitten, zijn niet gebonden aan het Steunakkoord.

Steun voor wie, ook voor verhuurders?

Het Steunakkoord vermeldt zoveel mogelijk Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in april, mei en juni. Het Steun- akkoord geldt dus voor alle door de crisis getroffen retailers. Ondernemers uit andere sectoren – zoals horeca – vallen niet onder het Steunakkoord en zijn aangewezen op maatwerk-afspraken.
Onduidelijk is welke steun het akkoord verhuurders biedt, bijvoorbeeld wanneer huurders niet in staat blijken opgeschorte huurtermijnen in te lopen en/of failliet gaan. De banken en overheid doen vooralsnog weinig voor verhuurders: verder dan tijdelijke opschorting van aflossing tegen betaling van rente en uitstel (geen afstel) van belastingbetaling door de overheid gaat het niet.

Maatwerk
Het bedenken van een breed inzetbare oplossing voor verhuurders en huurders is lastig, omdat geen enkele situatie hetzelfde is. Voor advies en juridische ondersteuning bij het opstellen van een maatwerkoplossing kunt u contact opnemen.

Fleur@groosadvocatuur.nl